Μοτίβο Εκδοτική, Εκδόσεις Τόπος, βιβλία, Συστήματα αξιολόγησης, Διανομή τεστ, Στάθμιση τεστ

Το 2007 η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. διεύρυνε τις δραστηριότητές της με τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αποτελεί ειδικό τμήμα ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΣΤ.

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης για την προσαρμογή και στάθμιση των τεστ της PEARSON ASSESSMENT στην Ελλάδα.

Απευθύνεται στους επαγγελματίες στον χώρο της Ψυχολογίας, της Υγείας, της Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στους επαγγελματίες οι οποίοι βαρύνονται με τη λήψη αποφάσεων για την πρόσληψη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

Εισάγει στην ελληνική αγορά τα πιο κατάλληλα και καινοτόμα εργαλεία για Αξιολόγηση-Διάγνωση-Εντοπισμό γνωστικών λειτουργιών, μαθησιακών δυσκολιών, νοημοσύνης, νοητικής λειτουργίας, οπτικοκινητικής αντίληψης, διαταραχών συμπεριφοράς, αναπτυξιακών διαταραχών και λοιπών λειτουργιών για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Συνεργάζεται με έγκυρους επιστήμονες της χώρας μας και του εξωτερικού.